Lärande organisationer och personligt mästerskap

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Förändring, Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Detta är den tredje artikeln om lärande organisationer enligt Peter Senge. Här skall jag tala om den allra viktigaste komponenten för lärande organisationer, nämligen medvetenheten om det egna personliga ledarskapet. Vad Senge kallar personligt mästerskap. Personligt mästerskap handlar om att vara i sitt medvetna ledarskap. Det handlar om att förstå att livet handlar om att […]

Organisatoriskt lärande, tankemodeller och medvetet ledarskap

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Peter Senge har med sin forskning, lagt grunden till att förstå hur lärande organisationer skapas genom kunskapsprocesser som bidrar till att dess medlemmar kan lära sig nya saker och transformeras. En lärande organisation förstår de fem disciplinerna: 1) personligt mästarskap, 2) tankemodeller, 3) gemensamma visioner, 4) teamlärande, 5) systemtänkande.  Se mitt tidigare blogginlägg som handlade om […]

Organisatoriskt lärande och medvetet ledarskap

Posted on Leave a commentPosted in Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Om vi verkligen vill förstå hur det går att skapa förändring, då måste vi förstå förutsättningarna för organisatoriskt lärande och hur detta hänger ihop i kultiveringen av ett medvetet ledarskap.  Det är först när individerna är medvetna som vi kan börja skapa förändring. Medvetenhet utgör grund för allt växande och lärande, oavsett om det handlar […]

Personlig Utveckling

Personlig utveckling handlar inte enbart om att läsa böcker. Att arbeta med en coach är vad som tar dig i en riktning av medvetet ledarskap. Du får klarhet och tydlighet istället för att vara föremål för omständigheter. Om ditt livs styrs av att du hela reagerar så blir du lätt ett offer. Organisationer som ägnar […]

Relationsskapande

Allt handlar om kommunikation. Vi kommunicerar utifrån den medvetenhet som vi befinner oss. Beroende på den medvetenhet vi har så kan vi uppfatta och höra olika saker. Min specialitet är att få dig att höra och förstå nya saker. Saker som du har nytta av i ditt ledarskap.  Saker som gör att du kommunicerar bättre… […]