Förändringsprocesser – varför vissa människor har det lättare…

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Coaching, Förändring

När vi ska förstå förändringsprocesser, så behöver vi också förstå frågan som handlar om – vad är det för någonting som gör att vissa människor tycks ha det lättare för att lära sig än andra? Vi skulle kunna betrakta denna fråga utifrån olika perspektiv. Det ena är att förstå den inneboende tudelning som finns inom […]

Medvetenhet och medvetna kärleksrelationer

Posted on Leave a commentPosted in Medvetenhet, Relationer, Uncategorized

Med medvetenhet så menar vi förmågan till självreflexion. Medvetenhet handlar om att vara en reflekterande människa. Medvetna personer brukar också kallas för ‘sökande’, helt enkelt för att de letar sin nästa utveckling, sitt nästa lärande. Medvetna människor ser livet ses som en process. En process där vi hela tiden lär oss nya saker. Därför kan man […]

Bli en mästare på att hantera kommunikation och relationer

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Kommunikation, Ledarskap, Medvetenhet

Din förmåga att kunna skapa kvalité i relationer handlar om din förmåga att kunna hantera kommunikation, dvs insikten att kunna prata med människor så att de förstår. När jag säger kommunicera så menar jag inte enbart prata med människor. Kommunikation handlar om så väldigt mycket mer. Kommunikation handlar om att kunna lyssna. En skicklig kommunikatör […]

Den medvetna entreprenören

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Genom årens lopp har jag samlat på mig kunskap om vad som behövs för att du skall kunna bli framgångsrik som företagare. Det jag ofta möter bland andra entreprenörer är just bristen på kunskap. Många verkar pröva sig fram utan tydligt mål eller strategi hur de ska nå målet. Det här betyder också att många […]