Jante och mångfald

Motsatsen till mångfald är enfald. Din förmåga att hantera mångfaldens komplexitet är ett uttryck för din öppenhet. Det finns olika perspektiv att betrakta människor – som problem eller resurser. Vad de flesta inte känner till är att många människor inte har samma chanser i vårt samhälle. Som sociolog skulle jag kunna hålla hela föreläsningar om […]