Vad är det för skillnad mellan känslor och emotioner?

Posted on Posted in Blogg, Medvetenhet

Även om emotioner och känslor kan låta som samma sak, så finns det en skillnad.

Frågan är om det är en viktig kunskap att känna till? Jag skulle vilja säga att ju mer du lär dig om denna skillnad, ju mer kan nu förstå hur viktigt det är att bli medveten om den grundmekanism som gör att du kan förändra ditt eget beteende.

Emotioner och känslor är egentligen två sidor av samma mynt. Men det är dina känslor som styr ditt beteende och de baserar sig i sin tur på din historia av emotionella reaktioner.

Den delen av din hjärna som styr dina emotioner finns i det limbiska systemet. En gång i tiden hade det en funktion. Det var var att snabbt kunna rädda dig undan svåra situationer. Det limbiska systemet utgör den delen i din hjärna som bestämmer när det är fara å färde. När din hjärna anar rädslor, skapas en biokemisk reaktion, vilket gör att dessa tar sig uttryck som kroppsliga reaktioner. Detsamma gäller när du får belöningar. Denna del av din hjärna drivs av rädsla/smärta eller glädje/njutning. Det är dessa som skapar emotionella reaktioner som lagras som minnen i våra kroppar. Även om det finns universella likheter hos oss alla människor, så finns det också individuella skillnader utifrån våra personliga omständigheter. Exempelvis så ler vi människor när vi är glada.

Amygdalan roll är central roll då den reglerar de nervbanor som är förknippade med emotionella minnen. Emotioner kommer före känslor, de är instinktiva och kroppsligt förknippade. Eftersom de finns i kroppen, så blir de också synliga där, exempelvis kan vi mäta hjärnaktivitet, blodtryck. Men emotioner är också synliga i vårt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Dvs emotioner syns vare sig du vill det eller inte, genom din omedvetna icke-verbala kommunikation.

Här hittar du ett blogginlägg som jag skrivit tidigare om kroppen, oxytocin och limbiskt system.

Känslor däremot uppstår i hjärnbarken (det som kallas för den neocortical regionen). Känslor kan betraktas som mentala associationer och reaktioner till emotioner. De är subjektiva och uppstår till följd av personlig erfarenhet, föreställningar och minnen. En känsla är en tanke,  en mental bild. Det är din hjärnas uppfattning och varseblivning av emotioner. Känslor är således hjärnans tolkning av en emotionell situation (“jag känner mig sårbar” “det hettar i mina kinder”). Emotioner är kroppens reaktion till en händelse (“jag rodnar”).

Om känslor är tankar som är triggas igång av emotioner, så kan det också fungera åt andra hållet. Dvs dina tankar kan trigga igång känslor som tar sig uttryck som kroppsliga reaktioner. Medans emotioner är tillfälliga och vilar i ditt undermedvetna så är känslor tankar som kan bli permanenta minnen. På så vis skapar känslorna cykler av tankar som tar sig uttryck som smärtsamma emotioner.

Vi alla människor har emotioner och de utgör instinkter. Den mening du ger dem baserar sig på den människa du är och hur din verklighet ser ut. Vilka är dina tidigare programmeringar? Vad har du varit med om i ditt förflutna? Hur ser din nuvarande situation ut? Känslor skapas av din personlighet. Det här betyder att den betydelse vi ger dem, varierar från individ till individ.

Dina emotioner och känslor har således en betydande roll i hur du erfar och interagerar i livet. Helt enkelt för att det är den drivande kraften bakom ditt beteende. Oavsett om det är ett positivt eller negativt beteende. Men eftersom de flesta människor är omedvetna om hur undermedvetna emotioner styr deras liv, så guidas de omedvetet. Tänk om du på samma sätt omedvetet styrs av rädslor som hindrar dig att göra, skapa och vara allt det du vill?

Det livet som du lever idag är format av dina tidigare programmeringar. Om du inte är nöjd med det du har behöver du förändra dina programmeringar.

Ju mer du lär dig om att förstå dig själv, ju mer kan du medvetet skapa en ny verklighet för dig själv. Det kommer utifrån att skapa dig nya erfarenheter, nya känslor. När du blir medveten om skillnaden mellan emotioner och känslor, så har du möjlighet att komma fram till grundorsaken och finna ett nytt sätt att kunna navigera i känslan.

Nya känslor skapar nya tankar. Ju mer du lär dig att sätta ord på, förstå och känna innebörden av känslor, ju mer nya tankar kan du skapa. Tankar som kan leda till nytt beteende. Det är nytt beteende som skapar en ny verklighet.

Det är just därför som jag har program som är 30 dagar långa. Helt enkelt för att du skall få en möjlighet att skapa en struktur så du kan börja förstå dina egna känslor. Under 30 dagar skriver du varje dag i en process som får dig att börja tänka nya tankar…. och i de flesta fall också skapa utrymme för nytt beteende. Du hittar anmälan till programmet här. 

2 thoughts on “Vad är det för skillnad mellan känslor och emotioner?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.