Hjärnan och självbedrägeriets psykologi

Posted on Posted in Blogg, Hjärnan

Tro inte på dina tankar!

Det är ju faktiskt så att du är vad du tänker. Problemet är att du inte är medveten om vad du tänker. Tankar går nämligen på en autopilot i din hjärna som du själv inte har någon del utav. Jag har tidigare talat om hjärnans funktion i en artikel – då om skillnaden mellan emotioner och känslor.

Idag tänkte jag berätta om hur hjärnans tre olika delar påverkar dig:

1.  Hjärnstammen utgör den äldsta delen och baserar sig på instinkter.

Här kan vi förstå källan till det totalt automatiska, reagerande och instinktiva beteende som kan relateras till vår egen överlevnad.

Det är denna del som håller dig borta från allt som kan upplevas som farligt och hotande (även om det enbart är dina föreställningar och fantasier).

I samma stund som den upptäcker någonting som potentiellt kan vara skrämmande eller smärtsamt så ger den impulser som påverkar den andra delen av din hjärna som kallas för det limbiska systemet.

2. Det limbiska systemet agerar utifrån funktionen att vara hjärnans alarm center. 

Inom det limibska systemet återfinner vi dess viktigaste delamagdylan – som står för inormation som hanterar potentiell fara eller njutning. Det limbiska systemet utgör det vi kallar för lilla hjärnan. 

Den inkommande informationen kan ses som impulser som kommer från hjärnstammen förmåga när du med dina sinnen förnimmar någonting som du ser, hör, smakar, kan beröra eller lukta.

Det här betyder att om

  • amydalan upptäcker potentiell njutning så kan den omedelbart signalera positiva känslor som säger till dig “Gå och gör mer av detta!”
  • den ser potentiell smärta eller fara så signalerar den automatiskt den negativa känslan som säger till dig “Håll dig undan!”

Dessa emotionella impulser kan ha en ENORM påverkan på den tredje delen av din hjärna som kallas för Neocortex.

3. Neocortex kan ses som den “tänkande” delen av vår hjärna. 

Denna del av hjärnarn står för logik, resonerande och förmågan att utvärdera alterntiv och möjligheter. Med andra ord – det är här som dina “tankar” äger rum. Neocortex utgör vad vi kallar för stora hjärnan.

Det är bara det – att de “tankar” som du tänker ofta inte är dina egna.

Det är just detta som är kruxet med att förstå vår hjärna.

Vad är det som gör att vi inte bör tro på det vi tänker? 

Jo det är nämligen så att amygdalans emotionella impulser ofta tar över och på så vis kontrollerar den “tänkande” delen av din hjärna.

Vad som händer i dessa situationer är att den “tänkande” delen av din hjärna uppfinner rationella argument till varför det är giltigt att föja den emotionella impulsen. Danel Goleman som skrev en bok om just Känslans intelligens kallar detta för självbedrägeriets psykologi.

Låt mig ge ett exempel:

  • När amygdalans emotion säger “gå och gör detta” så lägger sig den “tänkande hjärnan” i och uppfinner olika anledningar till varför vi borde …. även om det saboterar våra målsättningar.

“Jag har tagit en långpromenad idag så jag kan gott äta de där kakorna.”

“Låt oss kolla Facebbok vad som har hänt så blir det lättare att komma igång med det som är viktigt lite senare.”

“Låt oss göra en utflykt och passa på att vara ute när det är fint väder så kan vi ta itu med den där texten som skall skrivas en annan dag.”

  • När amygdalan säger “håll dig borta”, så kliver neocortex in och uppfinner argument till  att stärka känslan – även om det saboterar våra målsättningar.

“Jag har inte tid att träna just nu…. min kropp behöver hursomhelst vila.”

“Min chef kommer antagligen hursomhelst att säga “nej” till att jag får åka på den konferensen, så det är dumt att fråga efter det.”

“Jag borde verkligen ringa det där samtalet för att påpeka mina klagomål, men det verkar som jag får göra det imorgon för nu har jag verkligen inte tid.”

Det finns en massa begränsade tankar som kan dyka upp och låta som väldigt övertygande argument…

Frågan är – vad är det som gör att vi inte kan stoppa dem, även om vi skulle vilja?

Det är nämligen så att i de flesta fallen så sker denna process som genom en atuomatpilot när neocortex ratinaliserar den tilltänkta legitimiteten av amygdalas emotionella reaktion.

Det här behöver vi förstå utifrån att… dessa tankar är inte våra egna.

Tankarna – positiva eller negativa – har endast makt över oss när vi tror på dem och agerar utifrån dem.

Tankarna kan faktiskt betraktas som  – automatiskt igångtriggade mentala fabriceringar.

De är automatiskt fabricerade eftersom de har skapats av neocortex utifrån syftet att “rationalisera” och ge “legetimitet” till amygdalas känslomässiga reaktioner.

Ju mer du förstår hur hjärnan fungerar, desto mer förstår du hur du kan ta dig ut ur ditt eget självsabotage. 

Väldigt ofta så kan vi förföra oss själva och lura oss själva in i saboterande mönster, utan att vi ens lägger märke till det. Vi procrastinerar och skjuter upp saker när vi i själva verket borde agera här och nu. Om detta fenomen medverkar jag i en bok på titlen Skapa ditt drömliv där 15 entreprenörer skriver sina egna berättelser av att möta Sabotörsröster.

Nyckeln till att förstå hur du kan förändra detta är att rikta din uppmärksamhet bort från dina “tankar” och se dem som en annan del utav dig själv.

Det är just därför som självreflektion utgör grund för allt självledarskap. Jag menar att vi som människor behöver bli medvetna om hur vi tänker så att vi kan ta bättre beslut. Just därför har jag skapat ett 30dagars program där du dag för dag tas in i en process där du lär dig se att dina tankar är just ingenting annat än “tankar”. Faktum är att du kan frigöra dig från dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.