Maria intervjuad i E24

Posted on Posted in Blogg, Maria i media

ekonomi 24

Du sitter i ett möte och det leder inte framåt. Ingen vågar säga något, ingen vill sticka ut och vara annorlunda. Ingen vill mötas av någon annans ”vem tror du att du är”, eller ”tror du verkligen att du kan det här?”.

– Jante säger att man inte ska synas och inte höras, säger Maria Appelqvist, lektor på Malmö högskola, doktor i sociologi, professionellt utbildad coach, egenföretagare och medförfattare till nyutkomna boken ”Du och din Jante – Reseguide till Janteland”.

Hennes rad av olika yrkestitlar väcker genast min fråga om varför de alla ska lyftas fram. Vem i Sverige presenterar sig med så många titlar?

– Hade det varit USA hade jag dessutom kallat mig Doktor Maria Appelqvist, men så gör man ju inte i Sverige, är Maria Appelqvists svar.

Min fråga är förstås formulerad av ett jantelagstänkande, en reaktion på någon som vi tycker är för mycket, står ut för mycket och ofta ger skenet av att vara mer lyckad än vad vi själva tycker att vi är.

Det är inte så att jantelagen är något svenskt fenomen, men vi har gott om Jantar här, konstaterar Maria Appelqvist när hon hör min reaktion.

Som migrationsforskare har hon många gångar stött på frågan från kollegor i andra länder, där de frågar varför Jante är så mycket starkare i Sverige än i till exempel Storbritannien.

– De undrar vad det är med vår kultur som hindrar att andra människor släpps in, säger Maria Appelqvist.

Idén att skriva boken kom när hon beklagade sig för coachkollega, Bo Pedersen, om tiden det tar med varje ny klient som hon själv skulle coacha att ”traggla Jante”.

– Han sa till mig, jag tror jag vet var Jantelandet är och så gjorde han den första skissen. Sedan fortsatte vi av bara farten tills det blev en bok, säger Maria Appelqvist.

Vad är det som är så negativt med Jante?

– För att Jante säger att det inte är realistiskt att drömma. Enda områdena där det är tillåtet är inom sport och artisteri, säger Maria Appelqvist och menar att syftet med boken är att uppmärksamma att vi lever i en samhällskultur som har brister i att uppmuntra kreativitet och innovation.

En Jantebefriad person hindras inte av rädslan att göra något annorlunda och drivs av drömmar, enligt Maria Appelqvist.

– Om inte Zlatan hade drömt om att bli fotbollsproffs, då hade han inte blivit det. Varför är det så att vissa barn drömmer och andra inte, fortsätter hon.

Ja, varför? Enligt Maria Appelqvist handlar det mycket om det kollektiva tänkandet i Norden och staten som ansvarstagare.

– Krav på likabehandling på dagis och i skolan skapar Jante. Skulle jag själv välja barnomsorg åt mitt barn idag skulle jag noggrant undersöka hur Jantebefriad personalen var, säger Maria Appelqvist.

Vilka är exempel på Jantebefriade personer?

– Till exempel Jonas Gardell eller Bert Karlsson, personer som gjort mer än vad många drömt om. Framgångsrika människor har ofta gjort upp med sin Jante. En Jantebefriad person är också någon som kan bekräfta andra och känner människokärlek, säger Maria Appelqvist.

Och hur upptäcker man och övervinner sina egna Jantespöken?

– Först får du fundera ut vilka situationer som begränsar dig och om det finns människor som begränsar dig, säger Maria Appelqvist.

Att sedan ta sig ur och bort från de begränsande faktorerna är förstås inte så lätt. Därför är det inte ovanligt att människor som vill börja om och skapa sig en ny identitet flyttar och helt byter miljö för att lyckas.

Och sedan måste man våga drömma. Tänk efter vad du verkligen skulle vilja göra. Om du vill ligga tre månader på en strand, vad är det som verkligen hindrar?

– Jante kommer tala om för dig att det är en massa saker, som jobbet, kostnader och möjligheten att vara ledig. Men om du riktigt vill det så organiserar du ditt liv så att du får den flexibiliteten du behöver, säger Maria Appelqvist.

Hårdast jobb tror hon att kvinnor har med att jaga bort sina Jantar.

– Det har att göra med att kvinnor kritiserar sig själva mer än män. Och på ett väldigt omedvetet plan tror jag också att kvinnor känner att de måste lyckas bättre än män för att accepteras i yrkeslivet, säger Maria Appelqvist.

Att helt utrota Jante från sitt liv tror hon inte är möjligt, men hon menar att det är stor skillnad att vara medveten om den.

– Vi vill starta debatten, inte för att någon ska kliva fram, utan för att ingen ska hållas tillbaka, säger Maria Appelqvist.

Anna-Karin Storwall

anna-karin.storwall@e24.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.