Åtta råd till projektledare som vill bli medvetna

Posted on Posted in Blogg, Förändring, Kommunikation, Ledarskap

Jag är på resande fot. Jag är den personlighetstypen som ständigt har en flygbiljett liggande någonstans. Så har jag haft det under de senaste 25 åren. Att inte veta var och när min nästa resa skall gå är nästan ångestframkallande.

Men så är det inte för alla människor. Många föredrar hemmets lugna vrå Att det inte sker så mycket turbulens som skakar om i vardagen. De har fullt upp ändå och ser fram emot att få vara hemma och vila. Umgås med vänner. Att det inte blir slitningar i de dagliga rutinerna. För vissa människor är detta oerhört viktigt. Så till den grad att när förändringar i dessa människors trygghetsstrukturer uppstår, så blir det ångestframkallande.

Som människor har vi bägge av dessa delarna inom oss: behovet av trygghet, stabilitet och ordning, men också behovet av förändring, utveckling och lärande.

Det intressanta är att för alla är dessa polariteter inte självklara. Förändringsledare i en organisation förstår inte varför det känns som att bli motarbetad. Det är lätt att undra – varför är alla emot mig?

Vad det handlar om i botten är människors ovilja att bli utsatt för olika typer av förändringsprojekt. Organisationer byggs ju faktiskt upp till stor del utav människor som just har denna förmåga att skapa ordning, struktur och stabilitet.

Problemet kan vara att det inte sker så särskilt mycket utveckling här. Risken med en sådan organisation är att den lätt blir sluten och låst. Människor formas tyvärr av sin miljö och blir över tiden – inskränkta. I varje fall så kan de upplevas så av den förändringsledare som kommer in här och har till uppdrag att driva ett projekt som handlar just om att – skapa nytt, tänka nytt, formulera något nytt.

Genom årens lopp har jag först som forskare och utvärderare studerat ett antal samverkansprojekt, sedan som konsult coachat och handlett många olika typer av projektledare som arbetar inom våra förvaltningar. Vad de har gemensamt är att de inom ramen för ett samverkansprojekt mellan olika organisationer/myndigheter skall driva igenom ett projekt som handlar om just – förändring. Det visar sig att det inte är helt smärtfritt och oproblematiskt.

Det finns därför några saker som förändringsledare behöver förstå för att de skall klara av sitt jobb på ett sätt så att de på andra sidan forfarande kan må bra. Det här är mina 8 bästa råd.

  • Förstå att du arbetar med ett förändringsprojekt som en del personer kanske inte vill ha  och inte har bett om
  • Ta inte saker och ting personligt, det handlar om att de projicerar sitt behov av kontroll och trygghet på dig
  • Respektera att den normalitet som gäller här är att alla är olikas. Det är både bra och dåligt. Olikheter betyder dessutom att du behöver vara beredd på att kunna ta och hantera konflikter. Som projektledare behöver du leda exemplifierat utifrån den gemensamma kultur som du vill skapa.
  • Bli medveten över vilka som är dina bundsförvanter, det vill säga de som villkorslöst stöttar dig. Se till att alliera dig med dem.
  • Identifiera vilka det är som inte gillar det du representerar, det vill säga de är emot projektets grundförutsättningar. Hitta en strategi hur du kan nå dem så de känner sig involverade.
  • Synliggör dilemmat mellan trygghet och förändring och klarlägg så att alla blir medveten om att vi som människor faktiskt har dessa inneboende polariteter inom oss.
  • Normalisera att det faktiskt är vanligare att organisationer vill hålla kvar i det gamla, men om utveckling och behovet att kunna möta nya tider, nya behov och krav skall kunna ske, så måste vi börja fundera över vår egen förändringsbenägenhet.
  • Om det känns som detta är övertungt, jobbigt och svårt, tar din energi och skapar stress – förstå att detta är normalt – se till att få hjälp! Förhoppningsvis så har någon smart person innan du fick uppdraget budgeterat för handledning/coaching/kompetensutveckling. Om inte, argumentera med din styrgrupp varför budgeten behöver justeras så att det kan omfattat stöd till dig som projektledare.

Vill du hitta ditt eget genombrott i ledarskapet? Du kan ansöka om din session med mig genom att fylla i detta formulär som är ett första steg på vägen. Klicka här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.