Arketyper och dina finansiella möjligheter

Posted on Posted in Blogg, Framgång, Kommunikation, Medvetenhet

Arketyper är uttryck för universella symboler och representationer av vem vi är som människor. Arketyper, ett uttryck ursprungligen myntat av Carl Jung, finns hos oss alla människor och utgör ett uttryck av vårt kollektivt undermedvetna. Det vi alla människor världen över har gemensamt.

Arketyper är synliga i våra sagor och folktro. Under olika perioder i vår tidsmässiga och kulturella historia tar de sig olika uttryck. Ett exempel… Modern är en grundläggande arketyp som står för vård och omsorg. Hon representerar villkorslös kärlek. Hennes egenvärde kommer till uttryck genom att ta hand om och beskydda. Du behöver inte vara en biologisk mor för att ha denna arketyp. Modern är den som ger födelse till nya idéer, den som är ägare till en resturang… eller titta på Moder Theresa som var en gigantiskt social entreprenör som bidrog till världen. Modern är uttryck för den personligheten i dig som bejakar mänskligheten och vår jord.

Det finns ett antal olika arketyper och du har alla till större eller mindre del inom dig. Arketypiska mönster finns i alla aspekter av ditt liv så det är viktigt att upptäcka hur de tar sig uttryck i din vardag och dina rutiner.

Caroline Myss som specialiserat sig på just arketyper, har identifierat ett antal olika arketypiska mönster som kan ses som uttryck för vår tid. Dess egenskaper formerar hur du hanterar relationer i ditt liv, men dess egenskaper ger också en spegelbild av hur dina målsättningar och visioner ser ut.  Ju mer du lär känna dig själv, ju mer kan du förstå hur dina arketyper kommer till uttryck och att det kan skifta mellan olika sammanhang… men du har även någon arketyp som dominerar i ditt liv.

Din arketyp avslöjar den livsläxa som du har. Den utgör nyckeln att förstå din inre utveckling, men också dina utmaningar. På detta vis så ger den ingång till att förstå ditt liv som en slags mystisk kraft, vilket ger dig kraft och stöd i din vardag. Din arketyp visar också vad det är som ligger totalt utanför din vanliga medvetenhet. På detta vis synliggör den dina undermedvetna skuggor. Dina skuggor är de delar av dig själv som du inte ser. När du blir medveten om dem, så kan du  konfrontera dem och släppa taget om dem.

Förståelsen av arketyper är också vanligt när vi bygger ett personligt varumärke. När du vet vem du är och vad ditt arketypiska jag representerar, så kan du också kommunicera detta på ett klart och tydligt sätt. Som en följd så attraherar du in exakt de kunder som korresponderar till ditt personliga varumärke. Kunskap om din arketyp är därför viktigt för din kommunikation.

På detta sätt kan kunskap och insikt om arketyper hjälpa dig att förstå delar av dig själv, men också hjälpa dig genom att utgöra en funktion som gör att du kan bli klar och tydlig över ditt unika budskap. I grund och botten tror jag det är detta som vi alla människor behöver hitta… Vem är DU egentligen?

Arketyper talar på detta vis till djupet av din själ. När du förstår det, förstår du också din unika relation till pengar. Här hittar du ingången till ett test där du kan lära hur DIN unika relation ser ut till pengar så att du kan förstå vad som i grund och botten egentligen begränsar dig från att skapa finansiell frihet i ditt liv.

 

Läs mer om Jung’s 12 olika arketyper här: http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.