VIP Dag

Tänk dig att du har en alldeles egen VIP dag med mig! Vad vill du skapa? Vad är det som behöver hända i ditt liv? Vad är det som hindrar dig från att nå dit du vill? Vad är det för blockeringar som du behöver lösa upp?

Under denna dag så har vi tillsammans designat vad som skall hända. Din dag är unik och personlig med mig från kl 10.00 – 16.00. Dessförinnan har vi mötts via Zoom för att lära känna varandra, men också för att se vad det är som du egentligen vill åstadkomma. Vi har också tittat och och identiferat vad det är som hindrar dig.

När vi träffas under denna dag, så har vi all denna kunskap. Du har redan fått en form av hemarbete från mig. Du är förberedd. Du vet att detta är din dag av genombrott. När du lämnar efter denna dag är ingenting som det var.

Därefter har du möjlighet till tre coachingsamtal med mig á 30 minuter. Helt enkelt för att följa upp och se vad som ytterligare behöver hända för att du skall skapa genombrottet i ditt liv.

Är du redo? Jag är redo! Ansök om din Ledarskaps Break-Through Session med mig.