Vad är coaching?

Posted on Posted in Blogg, Coaching

everyone needs a coach

If you are not afraid to die, why be afraid to live? – Joanna Sparks

Tänk dig en person som står fullständigt vid din sida och stöttar dig och dina ideal. Någon som genom kraftfulla frågor får dig att plocka fram dina talanger, inre egenskaper och styrkor. Vad vill du göra av ditt liv? Vad drömmer du om? När kommer hela du till din rätt?

Med hjälp av en personlig coach får du en kontinuitet och struktur så att du kan börja förverkliga ditt liv och arbete på dina villkor och på det sätt som du vill. Du blir bättre på att förverkliga dina målsättningar. Du hittar en bättre balans mellan arbete och fritid. Du blir mer fokuserad vilket leder till en ökad produktivitet och effektivitet. Ett resultat av coachningen är att du blir mer medveten om vikten av dina värden och hur du från och med NU vill forma ditt liv.

Jag är en utbildad Co-Active Coach™, vilket betyder att med mig får du ingen ‘slentriancoachning’. Vår coachningrelation är unik och designad efter just dina behov. Som din personliga coach stärker jag dig i nuet så att du uppnår dina mål. Coachningen går till så att vi träffas två till tre gånger per månad vanligtvis via telefon under en period om minst tre månader.

Ett viktigt resultat av personlig coachning är att vi får drivkraften att tro på och börja utveckla våra oanade förmågor. Livet är en process och du formar det själv! Välkommen att höra av dig till mig för att boka tid för en prova på session där du lär dig mer om min arbetsmetod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.