Transaktionsanalysen – verktyg i bemötandet av människor

Posted on Posted in Blogg, Kommunikation

Vad innebär det egentligen att förstå människor? Och vad är det som gör att andra människor kan ha en påverkan på dig så att det blir OMEDVETNA REAKTIONER?

Ja, allt som ofta kan kommunikation gå fel och det beror på okunskap om sig själv och sin egen kommunikation samt hur du genom den oavsett om du vill det eller inte – alltid påverkar din omgivning.

Det här betyder att det du säger kan faktiskt uppfattas helt annorlunda än din avsikt. Helt enkelt för att du är omedveten om din oavsiktliga kommunikation.

All kommunikation har en sändare och en mottagare och som människor kommunicerar vi hela tiden, även om du inte är medveten om det. Kommunikationen kan delas upp det du medvetet sänder, det du säger (verbal kommunikation) och det som du inte säger (icke-verbal kommunikation) det som är omedvetet hos dig.

Den icke-verbala kommunikationen tar sig uttryck på många olika sätt i ditt kroppsspråk, klädsel, ansiktsuttryck, gester, ögonblick etc. Det är också så att den icke-verbala kommunikationen tar sig uttryck genom hur du använder din sexuella energi. Även detta är för de flesta människor helt omedvetet.

Eric Berne lade grunden för hur du kan förstå andra, men också på ett bättre sätt relatera dig till dem genom Transaktionsanalysen. Sedermera kom hans studenter och lärljungar att bygga denna vidare till att se hur människor lever sitt liv utifrån fyra olika typer av livsstilar. Men låt mig först förklara Transaktionsanalysens innebörd.

Vi människor har tre typer av personligheter inom oss. Vi har en vuxen, logisk och rationell varelse som är kapabel till att ställa frågor och skapa processer som tar oss framåt, men vi har också ett inre barn och en inre förälder.

Det inre barnet är uttryck för de känslor som vi har inom oss. Väldigt ofta ligger de i det omedvetna, men de kan triggas igång i situationer när vi blir behandlade på ett sätt som påminner oss om när vi var barn. Den inre föräldern står för moraler, regler och normer som ofta utgår från hur vårt samhälle ser ut.

Den inre föräldern kan delas upp en omsorgsfull och vårdande personlighet men också i en kritiskt granskande personlighet som aldrig blir nöjd. Hur ser relationen ut till din egen chef om du har någon sådan? Om du kan känna igen dig i detta så befinner du dig i ett sammanhang där ni antagligen har hamnat i en komplementär transaktion där en agerar förälder och genom denna kommunikation triggar igång barnet i dig. Eller tvärtom, dina medarbetare är inte kapabla att klara av sina uppgifter så du ser att du behöver gå in och styra upp utifrån en kontrollerande förälder.

Det säger sig själv att när relationen förälder – barn är i fokus så är det svårt att vara i sin egen inre kraft och skapa en relation som känns respektfull och konstruktiv. Exempelvis så kan detta hända i mötet med våra egna föräldrar. Ger dessa möten dig utrymme att få vara en vuxen, eller är de så att de av och till tvingar dig in i att bli det barn som svarar an för att det inte skall bli konflikt och tråkigheter?

Vår förmåga att frigöra oss och bli vuxna i relation till våra föräldrar innebär positiva aspekter i att kunna agera utifrån stadiet vuxen också i andra relationer. Den vuxna skulle man kunna säga är en självreflekterande varelse som vill ta processen framåt. Den ställer frågor som – Vem är jag? Vad behöver hända härnäst? Hur går vi vidare?

Men tänk på vad som egentligen ofta händer ett förälskat par – jag saknar dig! jag längtar efter dig!jag behöver dig! Vad är detta uttryck för? Jo, formeringen av en relation som är ömsesidigt beroende utifrån att en agerar barn och förväntar sig att den andra skall spela med i detta spel. Faktum är som Berne säger att vi hela tiden i vårt liv spelar olika typer av spel. När vi gör det är det svårt att kapa konstruktiva, givande coh utvecklande relationer. Istället blir det ett medberoende.

På samma sätt som det finns en omsorgsfull och vårdande förälder så är det lätt att förstå att dessa kallas fram och formeras utifrån barnets egenskaper som kan vara fritt eller anpassat. Från ett uppfostringsperspektiv kan vi lätt se att en kontrollerande förälder skapar ett anpassat barn. En omsorgsfull förälder skapar ett fritt barn. Samtidigt är givetvis inte livet så enkelt utan förhoppningsvis så har du vuxit upp med att möta bägge typer av förälder. På det viset har vi blivit präglade i vår uppväxt, men det är också så att exempelvis i din arbetssituation så kanske du spontant revolterar mot det du inte gillar i det fria barnets anda eller så är det enklare för dig att det sker en omedveten anpassning.

Skillnaden med att förstå Transaktionsanalysen är att förstå att du har ett val. Ju mer medveten du blir, ju mer val får du. Därför kan du välja om du medvetet och intentionellt vill revoltera ELLER om det är någt som enbart händer som en reaktion på den kommunikation som sker. Ju mer du lär dig om dig själv, ju mer kan du välja hur du vill svara an.

Effekten av hur föräldern dyker upp i ett sammhang är hur motparten får oss att känna oss. Den kritiska föräldern kan i sitt värsta skick skapa dåligt självförtroende och självkänsla. Den omsorgsfulla kan i extremvarianten blir så omvårdande att det blir en curlingförälder… ja, inte undra på att en del av dagens generation uppfattas som allt mer krävande – (som titeln illustrerar på en uppsats från mina studenter) ”Var är min caffe latte?

Nåväl, dessa sociala interaktioner som kallas för transaktioner behöver harmoniera med varandra för att konflikt inte skall uppstå. Det är just därför som livet ofta utmynnar i olika typer av spel. Helt enkelt för att transaktionerna skall harmoniera med varandra. Men det innebär också uttryck för olika fyra olika typer av livssituationer. Tre av dessa är förödande för individerna och beskrivs härnäst.

Den första är en situation som bygger på respekt. Den utgår från att ”Jag är ok och Du är ok”. Här finns en ömsesidg respekt och kommunikationen baserar sig utifrån denna princip.

Den andra situationen är att ”Du är ok men Jag är inte ok”. Nu har vi en situation av underlägsenhet. Jag ser dig som förmer än mig. Jag underordnar mig. Jag överanpassar mig. Jag gör som du säger. En del av våra myndigheter socialiserar in människor till att befinna sig i denna livssituation, vare sig de vill de eller inte. Det är helt enkelt en oavsiktlig kommunikation från den offentliga förvaltningens administrativa system som fostrar människor så de inte känner sig som ok.

Den tredje situationen är ”Du är inte ok och Jag är inte ok”. Detta är en situation som utstrålar hopplöshet. Det är ju lika bra att ge upp nu för vi är hopplösa tillsammans. Vi kan ge upp tillsammans och vi struntar i omvärlden för det är ändå likgiltigt.

Den fjärde situationen är ”Jag är ok och Du är inte ok”. I denna situation så har vi ett utmärkt läge för aggression. Agression och våldshandlingar tar sig uttryck i maktövertaget att kunna sätta sig över och degradera en annan människa.

Problemet är att vi människor kan i olika typer av situationer fastna i någon av dessa livsstilar. Eller så kan vårt liv ha formerats geom att vi befunnit i relationer där en specifik jagidentitet kultiverats. Det är därför inte underligt att det kan vara svårt att förändra sig och utforska nya typer av relationer. Det kräver helt enkelt en öppenhet och vilja till att förändra sig själv.

Har allt detta låtit krångligt? Det brukar vara att allt som handlar om relationer och kommunikation blir tydligt när det kan erfaras. Som människor behöver vi helt enkelt skapa nya erfarenheter bortanför den vanliga vardagen.

Av denna anledning kommer jag att skapa RelationsMiddagar eller vad jag kallar för Chambre Séparée där du kan lära dig att förstå män och kvinnor, utveckla relationer och hur du på ett bättre sätt kan förbättra din kommunikation så att du kan skapa medvetna och intentionella relationer.

Jag vill betona att Chambre Séparée är ett strukturerat Event under min ledning. Vid varje middag som börjar kl 18.00 finns det plats för 6 kvinnor och 6 män. Vi håller på till 21.00. Välkommen att anmäla dig till den första som går av stapeln i Malmö den 20 december. Pris 500 kronor.

Bildkälla: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/Transaktionsanalyse.shtml [2017-12-03]

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.