Talare

Toastmasters placeringVill du bli bättre på kommunikation? Då behöver du hitta dig själv och din egen röst. Din inre essens. För mig är det detta som ledarskap handlar om. Att du vågar vara mer utav den som du verkligen är och representerar. När du gör det så kommer du att leda från din autenticitet istället för att ledarskapet är en roll som du har tagit på dig. Det är från denna position som du kan göra skillnad som ledare. En ledare är skicklig och arbetar MEDVETET på sin kommunikation också som TALARE. Ansök om att få ett samtal med mig där vi ser vad som är ditt eget genombrott som ledare här. 

Min bakgrund är att jag är doktor i sociologi. Under mer en 20 år har jag varit verksam inom akademin där jag undervisat i frågor som hanterar allt från mångfald, integration till ledarskap, kommunikation och grundläggande psykologi för individer och grupper.

Sedan 2005 har jag även varit verksam som företagare där jag genom årens lopp mött och coachat tusentals ledare och bidragit så att de kan skapa bättre förutsättningar till förändring. Inom sig själv, men också inom organisationer.

Förändring innebär både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. När jag säger teoretiskt så menar jag vikten av att ha ett systemteoretiskt perspektiv och förståelse till förutsättningar för hållbar utveckling och förändring. Men det innebär också grundläggande psykologi som tar sig praktiska uttryck av vad det innebär att möta människor och kunna påverka dem. Förändring, utveckling och nyskapande har under mer en 20 års tid varit min drivkraft.

Jag är en engagerad Toastmaster. Detta betyder att jag ständigt utvecklar och förfinar mig i de praktiska aspekterna av ledarskap och kommunikation. Som ledare ägnar du dig ALLTID åt kommunikation. Men frågan är – tänker du på hur din kommunikation tar sig uttryck? Både i det du säger och det du inte säger?

När jag anlitas som talare i organisationer så handlar det (ofta) om projektägare som har ett uppdrag att skapa förändring. Förändring är komplext och svårt och för att få medarbetare med sig så behövs kunskap och förståelse. Som transformativ coach känner jag till all den oro och tvivel som personer i ett förändringssammanhang står inför. Det är därför viktigt att de får en struktur, ett sammanhang som gör att de kan lära mer om sig själv, men också få en ökad förståelse och kunskap. Min roll är att skapa denna MEDVETENHET i en klar och tydlig struktur som gör att människor känner igen sig.

Som anlitad föreläsare designar jag interaktiva event som är unika utifrån ert behov. Du anlitar mig för att du vill skapa förändring av något slag. Min specialitet är att skapa ny medvetenhet i rummet.

Exempel på föreläsningar:

Ni vill ha min specifika kunskap på området och vill att människor skall lämna inspirerande så de kan tänka nytt och skapa nya handlingar. Här är ett exempel på anledningar till varför jag oftast anlitas:

  • inspirera till mångfald
  • öka förståelse till förändringsarbete
  • få en systemisk bild av vår organisation
  • inspiration till ledarskap
  • inspiration och motivation att förändras
  • inspiration till framgångsfaktorer
  • förståelse hur sexualitet och ledarskap hänger ihop

Tidigare uppdragsgivare:

Framtidsverket, Eslövs kommun, Bolagsstyrelser, World Trade Center, Idéfabriken Göteborg, SKL/REG Lab, Sundsvalls kommun, Ystads kommun, Tillväxtverket, Europeiska socialfonden, Region Skåne, Integrationsverket, Migrationsverket m.fl.

Min Specialitet – att tala om HUR sex och pengar hänger ihop med ditt ledarskap

Föreläsningen som baserar sig på min forskning har uppmärksammats av bland annat tidningen Chef, Kvällsposten, Sydsvenskan och Göteborgsposten. Nedladdningsbar pdf presentation av Föreläsningen Sex, Pengar & Ledarskap

Här en intervju som gjordes inför min presentation på Idéfabriken i Göteborg under januari 2014.

Vill du ha denna föreläsning till din organisation? Kontakta mig idag!