Min professionella etik

Posted on Posted in Business, Coaching, Kommunikation, Ledarskap

Som coach är det självklart viktigt att följa coaching etiska regler. Vår branchorganisation heter International Coachfederation. För ett antal år sedan var jag med i dess styrelse som etablerade ett nationellt chapter för Sverige. Jag har varit verksam inom ICF som medlem och utbildare genom att skapa avancerade påbyggnadskurs som blivit godkänd som avancerad fortbildning.

Idag ägnar jag mig åt många olika typer av roller som integrerats i en helhetsmodell av medveten ledarskapsutbildning. Det här betyder dock att jag fortfarande av och till använder mig av enbart strikt coaching metodik.

Ett exempel på att jag arbetar professionellt är att jag alltid kommunicerar klart och tydligt innan uppdrag med en beskrivning av vad vi kommit överens. Jag har också särskilda TOS – Terms of Service som de som väljer att arbeta med mig godkänner.

Här en presentation av de etiska riktlinjer som styr mig i min roll som coach och samtalsledare.

Klientens behov styr relationen

Alla klienter har olika behov och dessa förändras över tid, därför arbetar jag med att ständigt designa alliance. Detta betyder att vi hela tiden talar öppet och ärligt hur vi vill vara med varandra i vår coachingrelation. I detta ingår att jag strävar efter att vara den bästa resursen för min klient. Om jag inte kan vara det hänvisar jag vidare.

Jag designar även medvetet med klienten hur deras behov och mottaglighet ser ut för Theta Healing™ och Matrix. Bägge är energimässiga transformationsverktyg som gör att  förändring sker snabbt och enkelt.

Personlig transformation

Min roll är att hjälpa klienten att definiera och uppnå sina mål. I detta ingår att jag tar klienten vidare genom kraftfulla frågor. Som coach jobbar jag främst i nuet och framtiden. I det fallet du vill att att förändring skall gå snabbare, så använder vi Theta som metodologi att frigöra inre omedvetna blockeringar.

Allt är konfidentiellt

Detta betyder att jag aldrig avslöjar för någon, innehållet i våra samtal. Vår relation är en plattform som bygger på tillit och förtroende. Ju öppnare en klient kan vara mot mig, ju mer får den ut av sin coaching.

Jag är tillgänglig och närvarande

Min strävan är att hela tiden hålla maxnivå av närvarande i mötet med mina klienter. När klienter tillbringar sin tid med mig skall de kunna lita på att jag är 100 procentigt närvarande. Däremellan finns jag tillgänglig för e-mail och korta samtal och meddelande på min mobiltelefon.

Skriftligt avtal

Jag arbetar utifrån en avtalsprincip som innebär att klienter som arbetar med mig får ett introduktionsbrev där mina principer och riktlinjer, kostnader och övrig nödvändig information ingår.

Kontinuerlig kontakt och regelbundenhet


Beroende på klientens behov coachar jag 3×40 minuter eller har ett samtal om 2×60 minuter per månad. Detta tillåter oss att ha en regelbunden kontinuerlig kontakt. Coachning är ett samtal som handlar om förändring. Därför är det viktigt att klienten förstår att coachning är en relation som sker under en längre tid, minst 6 månader för att resultat skall kunna börja märkas.

Har egen coach

Som professionell co-active coach är det naturligt att ständigt arbeta på min egen personliga utveckling. Som coach kan jag aldrig ta klienterna bortom vart jag själv befinner mig. Därför är det självklart att jag arbetar med en egen coach och strävar efter att vara i en coachningrelation som passar min rådande situation och behov.

”Walk my talk”

Som coach utgör jag ett föredöme. Jag kan inte begära av mina klienter det jag inte gör själv. Därför strävar jag efter att walking my talk i mitt ledarskap.

Kontakt med många kollegor

Som co-active coach strävar jag efter att vara i kontakt med så många kollegor som möjligt. Tillsammans kompletterar vi varandra och kan skapa win-win situationer.

Resurs för samhället

Coachning är inte enbart ett yrke och profession. Det är även ett förhållningssätt. Med mer människor som är medvetna om coachningens metodik och form, skapar vi tillsammans andra förutsättningar för samhälleliga relationer. Jag skänker en viss procent av mina intäkter till välgörande ändamål i samarbete med B1G1. Se exempel på www.30dagars.se

Co-Activity

Detta är inte enbart en särskild coachningmetodik. Det utgör också ett förhållningssätt och metodik som gynnar experimentellt lärande i dialog med klienten. Uttrycket dancing in the moment kan ses som ett svar på vad denna co-aktivitet står för. Under coachningen betyder detta att jag som coach hanterar vad som kommer upp och interagerar med klienten utifrån olika nivåer av lyssnande.

Jag utvecklas ständigt

Som individ är jag under ständig utveckling. Detta innebär att jag förutom arbete med min egen coach fortlöpande deltar i olika coachningkonferenser, utbildningar, retreats och andra sammanhang av personlig utveckling. Jag har en akademisk utbildning bakom mig som doktor i sociologi. Under många år har jag arbetat som universitetslektor och forskare. Att börja arbeta med professionell coaching har därför inneburit ett totalt paradigmskifte från min tidigare roll som som expert och auktoritet inom ramen för ett ämnesområde till att helt annat perspektiv av att betrakta världen utifrån barnets nyfikenhet.  Idag har jag funnit en form att integrera dessa bägge världar på ett sätt som gör att jag kan vara verksam både i akademin och som egen företagare. Min vision är att skapa modiga människor som tar ansvar för den förändring som de vill se hända i världen eller i sin organisation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.