Jante och mångfald

Posted on Posted in Entertainment, Förändring, Ledarskap, Mångfald, Music

Motsatsen till mångfald är enfald.

Din förmåga att hantera mångfaldens komplexitet är ett uttryck för din öppenhet. Det finns olika perspektiv att betrakta människor – som problem eller resurser. Vad de flesta inte känner till är att många människor inte har samma chanser i vårt samhälle. Som sociolog skulle jag kunna hålla hela föreläsningar om detta. Vad jag kort vill säga här är att – våra strukturer och samhällssystem verkar i motsatt riktning för mångfald. Istället råder en kollektiv kultur och norm i vårt land som bidrar till att människor hålls tillbaka. Den kallas allmänt för Jantelagen och har bidragit till att irritera många människors liv. Läs mer om detta i den bok jag författat med Bo Pedersen Du och Din Jante: Reseguide till Janteland med förord av Björn Ranelid. Till vår releasefest skapade Anders Ekström från Basilicon musik och en speciell Jantelåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.