Maria Appelqvist, Fil.Dr.

Bli medveten. Omvandla dina tankar. Skapa en ny verklighet.

JAG ANMÄLER MIG

Om programmet

Lär dig den alkemiska processen. Förstå hur transformation uppstår. Skapa en verklighet på dina villkor.

30 Dagar:
En inre resa till mer glädje 
 

Genom en strukturerad process utforskar du vad som är riktigt viktigt för dig och blir i kontakt med din inre längtan.

Modul 1:
Lär känna din unika styrka
 

Var och en har ett unikt sätt att manifestera pengar. Du lär dig vad som är ditt sätt. 
 

Modul 2:
Förändra din mentala bild av pengar

Förbättra din relation till överflöd genom att förstå din historia och identifiera det som blockerar dig från en god relation med pengar.

Modul 3:
Använd pengar för ett högre syfte

Pengar är energi. Du får kunskapen och metoder för att kultivera en god relation och skapa magi med din ekonomi. 
 

Modul 4:
Intimitet med din partner

Dina relationer speglar din ekonomi. Sex och pengar hör ihop. Här lär du dig hur du kan skapa både bättre ekonomi och bättre relationer. 

Modul 5:
Lär dig att leka medvetet

Genom att förbättra kvaliten på dina relationer, våga släppa på kontrollen och leka mer ökar du mångfalt din attraktionskraft. 

Modul 6:
Öka din lycko-känsla

Din energinivå påverkar vad du attraherar in i ditt liv. Här får du enkla men kraftfulla verktyg som hjälper dig att höja din energi. 

Du får stöd och support på vägen

Vägen mot överflöd kantas av sidor hos dig själv som du inte visste att du hade. Under resan har du en person som är ditt dagliga stöd. 

Vad säger tidigare deltagare?

Programmet baserar sig på mina 20+ års erfarenhet av undervisning, 
författarskap och personlig utveckling. För fullständig bio se mariaappelqvist.se/maria
Min intuition är mycket hög och min specialitet är att upptäcka dina begränsningar. 
Det som gör mig unik är att jag öppnar upp din medvetenhet för nya synsätt och perspektiv.
 Du lär dig att det är din attityd som skapar din egen verklighet.
Du blir del av ett sammanhang och process som tar dig in i nya erfarenheter.
Erfarenheter som bidrar till nya insikter. Insikter som gör att du kan skapa nya saker i ditt liv. 
Du får verktyg som gör att du kan börja ta tag i din ekonomi på ett helt nytt sätt. 
Du lär dig att överflöd handlar inte enbart om pengar utan att det berör samtliga aspekter i ditt liv.
Hela ditt liv handlar om relationer och det börjar med relationen till dig själv. 
När du villkorslöst älskar dig själv och följer din inre röst så lever du i livets flöde (= överflöd). 

- Maria Appelqvist, Ph.D., CPCC

"Jag gjort 30 dagars kursen och individuella sessioner med Maria. Maria är en kunnig och kraftfull coach. Bara att vara i Marias närvaro skapar positiv förändring.
Jag älskar att jobba tillsammans med Maria för att jag känner mig helt och hållet accepterad som jag är och min process tar sjumilasteg. 30 dagars är en underbar skrivprocess där jag öppnade upp för kärlek igen efter att ha varit avstängd i flera år."

- Anna Åberg - www.annaaberg.se

"Maria är en underbar person som har förmågat att få dig att slappna av och släppa taget om det som låser dig. Oavsett vad du vill släppa fram mer av i ditt liv så har hon kompetensen att gudida dig dit."

- Åsa Rydhard - www.facebook.com/Storyakademin/

"Att arbeta med Maria är en förlösande upplevelse. Jag har fått insikt om min feminina kraft. Jag har fått en plattform som jag kan komma tillbaka till. Tidigare var jag rädd. Det är jag inte längre. "

- Kristina

JAG ANMÄLER MIG!