Medvetet ledarskap

Maria undervisar orgasmisk meditationAllt ledarskap börjar med relationen du har till dig själv. När du kan kommunicera med dig själv så kan du enkelt kommunicera med andra. Problemet är att de flesta människor är fast i sina egna begränsade tankar. Detta hindrar dem från att vara närvarande i mötet med människor. Att kunna påverka andra människor, kommer från din förmåga att skapa relationer. Eftersom alla relationer börjar med den relationen som du har till dig själv, så är det ditt ANSVAR som ledare att också arbeta på din egen personliga utveckling.

Det är precis som en av mina coaching klienter har sagt – “Jag påverkar min organisation och dom blir ju som jag är, därför måste jag hela tiden förbättra mig själv så att vi som organisation kan utvecklas”.

Du formar din vardag från de tidigare erfarenheter som du haft. Det här gör att det är lätt att döma och bedöma. Din förmåga att kunna möta och relatera dig till människor kommer från din egen förmåga att kunna vara öppen och fördomsfri.

Problemet är att vi människor har en naturligt behov – att sortera och kategorisera, att förenkla verkligheten. Din hjärna sorterar alla nya intryck som du får och relaterar den gentemot dina tidigare erfarenheter.

Så frågan är – Vet du på vilket sätt du påverkas från dina undermedvetna begränsningar? Är du i alla lägen den modiga, framåtskridande och gränsöverskridande personen som du egentligen skulle vilja vara? Kan du ha den balans du vill mellan arbete och fritid?

Faktum är att det mesta av det vi gör, det sker rent omedvetet. Helt enkelt för att vi är inte vana eller tränade i att dagligen reflektera över vad vi gör. Det finns dock ett problem, ett ledarskap som inte vill reflektera eller lära sig nya saker om sig själv har svårigheter att kunna skapa ett samhälle som gynnar genuina relationer, tillväxt och framtidsmöjligheter. Därför behöver dagens ledare lära sig tänka nytt. Det är precis detta som det innebär att arbeta med mig.

Min mission är att hjälpa dig så att du hittar dig själv i din egen essens av den som du verkligen är så att du kan skapa ett ledarskap och liv som är enkelt, fritt och kul och där du är i balans med en inre frid. Eller som en av mina klienter gav uttryck för: “Tidigare gick jag och bar på en ryggsäck av saker som jag behövde hantera. Idag är det som jag har en liten handväska med några fåtal saker som är enkla att hantera.” När du arbetar med mig så får du en inre frid utifrån att du hittar dig själv och det som är riktigt viktigt. Som ett resultat så kan du göra bättre prioriteringar och använda din tid effektivare åt de saker och uppgifter som ger dig energi.

Startpunkten för att arbeta med mig, sker vanligtvis från tre olika verktyg:

  • Sacred Money Archetype – ett test där du lär dig vad som egentligen driver dig, men också vad som egentligen skrämmer dig. Din relation till pengar, påverkar inte enbart din relation till pengar. Det är snarare så, hur du hanterar dina pengar är hur du hanterar andra saker i ditt liv.
  • Wealth Dynamics – ett test som utmynnar i din personliga rapport utifrån analys av din personliga profil. Du lär dig vad som är dina styrkor och vem du är när du är i ditt flöde och fullständiga energi. Från detta blir det enkelt att se hur du skapar och vilka som behöver vara på ditt team för att du skall uppnå framgång.
  • Sexuellt personlighetstest – sexualitet är lika med livsenergi. Du har den hela tiden. Det är bara det att vi som människor har lärt oss att stänga av den. Det är så att vi har en mängd olika blockeringar som håller oss tillbaka för att vara närvarande fullt ut i vår sexuella energi. Ju mer du lär dig om hur din sexuella energi påverkar just dig, ju mer lär du dig om dina undermedvetna blockeringar som också stoppar dig på andra områden i ditt liv. Preses som när det gäller pengar, hur du hanterar din sexualitet är hur du hanterar överisa områden i ditt liv.

Pengar, sex och framgång hänger ihop och utgör ett eget kunskapsfält som ledare vilka vill ligga i framkanten behöver lära sig förstå. När du arbetar med mig bygger du en kompetens som gör att du inte enbart kan bli bättre med att kommunicera och hantera människor, du blir dessutom bättre på att känna dem och kunna hantera alla olika typer av samtal som för andra ledare skulle kunna uppfattas som ‘jobbiga’.

Jag arbetar med ett fåtal personliga klienter som är redo att ta sitt ledarskap till nästa nivå. Det handlar inte enbart om att förstå medvetet ledarskap utan även hur sex och pengar påverkar dig. Vi förflyttar oss i en ny dimension av verklighet och den behöver dessa nya ledare. Är du en av dem?

Välkommen genom att klicka här och  fylla i ett formulär som är ett först steg mot din ansökan att arbeta med mig. Om din ansökan är godkänd så får du en länk till min kalender där du kan boka tid för ett samtal där vi undersöker vad som saknas för att du skall vara i din fulla kraft i ditt ledarskap, samt om jag är rätt person att hjälpa dig.

 
signature-fonts