Bli en mästare på att hantera kommunikation och relationer

Posted on Posted in Blogg, Kommunikation, Ledarskap, Medvetenhet

Din förmåga att kunna skapa kvalité i relationer handlar om din förmåga att kunna hantera kommunikation, dvs insikten att kunna prata med människor så att de förstår. När jag säger kommunicera så menar jag inte enbart prata med människor. Kommunikation handlar om så väldigt mycket mer.

Kommunikation handlar om att kunna lyssna. En skicklig kommunikatör är medveten om hur de pratar med människor. Ju mer medveten du är hur du kommunicerar och vilka människor du möter, ju bättre kan du möta dem och nå dem i din kommunikation.

Många gånger talar människor över huvudet på andra, utan att faktiskt veta om det. På det viset når många forskare exempelvis inte ut med sitt budskap, helt enkelt för att de kommunicerar till andra forskare och akademiker istället för människor som skulle kunna ha nytta av resultatet.

En skicklig kommunikatör är medvetenhet över sin egen kommunikation. Den sker både verbalt och icke-verbalt. Det här betyder att du kan säga en sak, men ditt kroppsspråk som uttrycker ditt undermedvetna kan ge uttryck för någonting helt annat.

Ju mer du lär känna dig själv. Ju bättre blir du på att reflektera över dig själv. Som ett resultat kan du även börja förändra ditt beteende genom att bli skicklig att lyssna på omgivningen. När jag säger lyssna menar jag inte enbart vad som sägs, utan det handlar om att snappa upp olika typer av subtila signaler hos mottagaren.

När det gäller kommunikation finns det ju en sändare och en mottagare. Att börja fundera och skapa en blick över hur sändningen och mottagningen går till gör dig till en bättre kommunikatör. Exempelvis finns det fyra olika kommunikationsstilar. Känner du till vilken som är din egen kommunikationsstil?

Det är ju så att det vi är helt omedvetna om, kan vi inte heller förändra. Omgivningen lägger troligtvis märke till det…. men du har inte förmåga att snappa upp signalerna.

Om du tycker att du möter på  motstånd när du kommunicerar med vissa människor, så utgör det faktiskt en möjlighet att titta på dig själv…. Istället för att tycka att se andra som idioter 🙂

Vet du vem du är i dina omedvetna värderingar? Ju bättre du lär känna dig själv och det som är riktigt viktigt för dig, ju mer kan du skapa respekt för dig själv.

Ju mer du respekterar dig själv, tar fram och tittar på dina djupa skuggor och undermedvetna skrymslen, ju bättre kan du bli på att möta andra. Helt enkelt för att du har blivit skicklig på att se och erkänna dig själv i hela ditt undermedvetna mångfald.

Personlighetstester blir därför gärna populära, helt enkelt för att människor gärna vill förstå hur de på ett bättre sätt kan hantera sin omgivning. Dessa tester kan härledas tillbaka till Hippokrates tempramentslära som utformades runt 360 fKr och delade in människorna i fyra olika personligheter som framgår av bilden till denna artikel. En av de populära böckerna på temat är “Omgiven av idioter. Hur man förstår dem som inte går att förstå”, av Thomas Erikson.

Här delas vi som människor upp i fyra olika personligheter som karaktäriseras som färger: röda, gula, gröna och blåa. Jag kommer inte att ta upp vad de olika färgerna betyder, då de utifrån olika författare och förespråkare kan förstås på olika sätt. Men rent förenklat kan man säga att det handlar om att sätta namn på följande fyra personlighetstyper och deras karaktärsdrag som i sig också utgör uttryck för fyra distinkta kommunikationsstilar:

Dominans handlar om drivande, ambitiös, viljestark, målmedveten, problemlösare, handlingskraftig, tävlingsinriktad, kraftfull, nyfiken, initiativtagare, bestämd, otålig, påstridig. Denna typ har en direkt eller vad man kan kalla en rak kommunikationsstil.

Inspirerande är utåtriktade, övertygande, verbal, öppen, positiv, empatisk, optimistisk, kreativ, spontan, känslig, inspirerande, känslig och behöver uppmärksamhet.

Stabilitetspersonligheten står för tålmodighet, pålitlig, uppmärksam, behärskad, älskvärd, uthållig, vänlig, försiktig, stödjande, genomförare, hjälpsam, lojal, hänsynsfull och god lyssnare.

Analytisk står för utforskande, försiktig, systematisk, precis, noggrann, logisk, konventionell, distanserad, objektiv, perfektionist, metodisk, granskar, strukturerad och följer regler.

Kan du känna igen dig i vilken av dessa personlighetsstilar som bäst passar in på dig?

Vill du fördjupa kunskapen om dig själv? Eller att din organisation skall bli bättre på kommunikation? Förutom att jag hjälper ledare att hitta sin nästa nivå av utveckling, så föreläser jag gärna om relationer, kommunikation, grupputveckling och konflikthantering. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.