Kärlek, lidande och medvetenhet

Posted on Posted in Articles, Blogg, Kärlek

Har kan vi förstå varför kärlek gör ont? Frågan är nästan titel på en bok skriven av Eva Illouz, som gör en sociologisk betraktelse på boktiteln ”Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring” (2015 Bokförlaget Daidalos, Göteborg).

Det som som kännetecknar sociologer är att de tar de fenomen som kan ses som de mest individuella och gör dem till förklaringar av samhälleliga skeenden och fenomen. På detta vis förklarade exempelvis sociologen Emile Durkheim under slutet av 1800-talet att det mest individualistiska som vi kan tänka oss – självmord – faktiskt skall ses som ett samhällsfenomen! Alla länder har en konstant antal som ligger fast och inte förändras särskilt över tid. Eva Illouz går på samma sätt in i att förstå det västerländska lidandet som följer i kärlekens spår.

Psykologin förpassade kärleken och sexualiteten till individens privata ansvarsområden. Inom psykologin ses  människor som ansvariga för sina egna val. Att välja i kärlek, är onekligen från en psykologiskt perspektiv ett privat val. På detta vis har psykologer men också terapeuter och idag även coacher (såsom jag själv) kommit att driva tesen att de personliga val vi gör är uttryck för jaget och dess personliga historia att gestalta sig själv.

Det här betyder att framgångar såväl som motgångar kan förstås utifrån vad som pågår i individens psyke. Sett från ett sociologiskt perspektiv menar man emellertid att ALLT som händer i vårt liv är påverkat av sociala och kulturella spänningar. Exempelvis beroende på om du växer upp i Rosengård eller Lidingö så är din sociala status redan satt. Denna status ger dig därefter ett tillträde på marknaden, oavsett om det handlar om möjligheten att få ett välbetalt arbete, tjäna pengar eller hur du gör dina kärleksval så har du olika förutsättningar.

Vad de flesta människor inte känner till är att de val de gör, är omedvetet styrda från deras kulturella och sociala miljö.

Det är just därför som det är så angeläget att vi som individer kan se och förstå hur vi präglas av det samhälle vi växer upp i. Ett exempel – vår Jantelag ligger som en kulturell del av vårt omedvetna och slår snabbt till när vi tycker någon blir ’too much’. När en föreläsare eller ett event känns ’för amerikansk’ i sin stil, eller andra tankar och föreställningar som vi har på hur en person skall uppföra och bete sig.

Dessa tankar och föreställningar är uttryck för din sociala uppväxt och kulturella miljö. Det land och det sammanhang som du lever i: hur du växte upp, hur dina föräldrar behandlade dig, vilka du umgicks med och fortfarande umgås med. Allt detta har präglat dig till att bli den du är. Allt detta har präglat dig och vilar i ditt omedvetna. Här vilar således tankar och föreställningar om hur du tänker kring kärlek, sex och pengar. Jag nämner dessa tre faktorer eftersom det är dessa saker som jag främst arbetar med när det gäller att hjälpa de ledare som kommer till mig för att skapa det genombrott som de vill se hända i sitt liv.

Det är nämligen omedvetenhet som gör att människor inte förstår att det lidande, de förluster, den oro som de känner och som plågar dem i deras vardag när saker och ting inte går som dom vill, exempelvis när det gäller kärleksrelationer, tillgången till intimitet och sexuell samvaro, konflikter och argumentation som skapar ilska och irritation – allt detta kan ses som uttryck för hur vi som individer har formats av den moderna föreställningen i hur vi uppfattar romantisk kärlek.

Vad det betyder att förstå romantisk kärlek, kräver en egen artikel som jag tänker mig att skriva härnäst. Se till att du prenumerarar så att du inte missar mina veckobrev. Vad jag vill lyfta fram här är att genom ökad kunskap så kan du börja förstå hur din egen jagidentitet ser ut.

Även om jag i grund och botten är sociolog så menar jag att det ÄR möjligt att göra sig FRI från de sociala och kulturella band som söker binda oss. Men det är enbart möjligt om du har skapat MEDVETENHET om dessa saker.

Nu är det ju inte så att alla människor vill vara FRIA. Men om det är så att FRIHET är viktigt för dig, så behövs hela tiden ÖKAD KUNSKAP så att du kan ÖKA DIN MEDVETENHET.

Medvetenhet kommer utifrån kunskap. Med kunskap kan du göra nya val. Under de 15 år jag varit verksam också som professionell coach har jag hjälpt många kvinnor och män att göra nya val. Val som gjort att de har skapat nya omständigheter för sig själv som en LEDARE i sitt liv. En ledare som inte enbart har fått nya verktyg att förstå det som händer i deras yrkesmässiga vardag, utan också hur det som händer där hänger ihop med deras kärleksliv.

Min ambition är att hjälpa kvinnor och män att förstå att präglingar av romantisk föreställning av kärlek har bidragit till att du kanske tror att du är fri och oberoende, men i själva verket sitter du fast i en föreställning om hur någonting skall vara – den romantiska bilden av kärlek.

I nästa artikel så skall jag berätta om vad det betyder att FÖRSTÅ romantisk kärlek. Är det så att den håller dig fast i ett lidande?Missa inte att följa mig. Och om du vill undersöka vad det skulle betyda att ARBETA MED MIG så att ÄVEN DU KAN GÖRA DIG FRI så är du välkommen att fylla i denna ansökan om ett få ett samtal med mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.