Den medvetna entreprenören

Posted on Posted in Uncategorized

Genom årens lopp har jag samlat på mig kunskap om vad som behövs för att du skall kunna bli framgångsrik som företagare. Det jag ofta möter bland andra entreprenörer är just bristen på kunskap. Många verkar pröva sig fram utan tydligt mål eller strategi hur de ska nå målet. Det här betyder också att många företagare inte förstår varför det krävs en investering av det egna kunskaps kapitalet.

Jag ser en skillnad mellan de företagare som verkligen tjänar pengar och de som har det som en hobbyverksamhet. Jag har själv varit där så jag vet vad det innebär att lämna hobbyverksamhetens okunskap bakom sig. I denna artikel har jag samlat mina råd för vad du behöver veta om du vill starta en resa som entreprenör och företagare. Jag säger resa, just för att det är en massa saker som du behöver lära dig.

1. Vision & Ledarskap

Som en entreprenör måste du ha visioner om vart ditt företag skall vara i framtiden. Du måste på ett klart och tydligt sätt kunna kommunicera dina visioner. Det handlar om din förmåga att hitta dina följare, men också att kunna skapa relationer och kommunicera på ett klart och tydligt sätt med ditt team, investerare och andra partners så att ni tillsammans kan nå visionen. De flesta skickliga företagare var entreprenörer som påverkade sitt team genom sin vision och motivation.

2. Självförtroende

Om du inte tror på dig själv, dina produkter, dina tjänster…. och delar detta med världen, varför skall någon annan tro på dig? Som en entreprenör så måste du ha tilltro till dig själv och det värde som din produkt eller tjänster skapar. Du behöver veta att dina produkter eller tjänster verkligen hjälper människor och att dina priser är uttryck för det värde som känns rätt för både dig och dina kunder/klienter.

3. Tålamod & Passion

Det viktigast för dig som företagare är att du är passionerad över vad du gör och skapar. Att du har en passion för vad det innebär att vara företagare. Att du ser det som en livsstil. Det är det lilla extra som gör skillnaden mellan dig och den mediokra företagaren. Du måste vara villig att ge både tid, kraft, energi, men också pengar för att nå de mål som du har satt upp för dig själv.

En av mina idealbilder när det gäller företagare är Richard Branson. Han är ett utmärkt exempel på både vision och beslutsamhet. Han går konstant utanför sin egen bekvämlighetszon för att skapa nya verksamheter som testar honom och hans kunskaper. Han är ett utmärkt exempel på en Creator/Skapare i Wealth Dynamics personlighetsprofil som är ett verktyg som jag använder med mina klienter för att de skall se hur de hittar sitt naturliga flöde som företagare.

4. Tidshantering

Den viktigaste tillgången du har är din tid. De som skiljer människor med pengar från de som inga pengar har, är att de med inga pengar har all tid i världen. Om du vill tillhöra dem med pengar så är det viktigt att du börjar värdera din tid genom att schemalägga dina dagar och följa ditt schema.

Från början så kanske du inte har så mycket ‘arbete’ att fylla dina dagar med. Använd då denna tid till att utveckla dina skickligheter, lär känna de som finns inom ditt verksamhetsområde, hitta innovativa sätt för marknadsföring och bygg nätverk för att skapa kunder/klienter. Det är just här som de flesta fastnar i en känsla av överväldigande, helt enkelt för att de försöker göra allt istället för att fokusera och prioritera det som är riktigt viktigt – hur du på bästa sätt hittar dina kunder/klienter.

Efterhand så lägger du märke till att du har mer saker att göra under en dag än vad du realistiskt kan hantera. Nu är det dags att börja lära sig prioritera, systematisera, automatisera och delegera så mycket som möjligt. Låt denna fråga guida dig: “På vilket sätt använder jag min tid på bästa sätt?”

5. Marknadsföring & Försäljning

För de allra flesta är det skrämmande att hantera försäljning. Men det är ju så att inget företag kan överleva utan marknadsföring och försäljning.

Jag definierar marknadsföring som ett sätt att generera intresse genom att skapa relationer med en marknad av ideala kunder/klienter. Målsättningen är att väcka deras intresse så mycket som möjligt att de kliver in i din försäljningstunnel.

Dom signerar upp därför att du ger dem någonting av värde som de vill ha. Därför lämnar de sitt namn, epost och/eller telefon till dig. Du har nu skapat en grupp människor som är tillräckligt intresserade av din service att du kan upprätthålla en kommunikation med dem. Försäljning uppstår i samma ögonblick som dina följare övergår från att vara intresserade av det du gör/dina produkter till att faktiskt betala för få ta del av den.

6. Finansiella Kunskaper

Med stor sannolikhet så är du företagare (eller vill vara företagare) för att du vill tjäna pengar. Därför är det viktigt att ha grundläggande kunskap om hur du hanterar pengar.

Jag önskar att jag själv tänkt på detta under början när jag var företagare. Min ursprungliga drivkraft kom från att göra en nytta, göra en skillnad genom att påverka ledare i organisationer så att de kunde ta bättre beslut, skapa bättre arbetsplatser men framförallt börja se och värdera sina medarbetare.

Idag vet jag att utan finansiell kunskap och en kärlek till pengar, kommer du inte långt som företagare. Vad jag inte visste eller tänkte på var hur vi lever i en kultur som nästan fostrat oss till att det är fult att vilja tjäna pengar. Fult att vara rik. I vår svenska kultur har vi en massa omedvetna föreställningar om pengar, som kommer från vårt välfärdsstatliga historiska arv. Staten har funnits där för oss som ett kollektiv, istället för individen. Denna kulturella kontext har givetvis påverkat dig.

Genom Överflödsakademin så har jag skapat ett program där du får möjlighet att titta på din historia och relation till pengar och förstå hur du kan hela den, men också börja arbeta med de undermedvetna blockeringarna som hindrar dig från att tjäna pengar

Utgångspunkten och grund för programmet är den kunskap som finns hos din unika finansiella arketyp. Beroende på vilken finansiell arketyp du har så har du en specifik relation till pengar. Den säger något om hur just din relation ser ut till pengar. Men hur du hantera pengar är också hur du hanterar annat i ditt liv. För vissa personligheter är det faktiskt en utmaning att vara företagare. För andra är det enklare. Ju mer kunskap du har om dig själv – innan – du väljer att bli företagare, ju mer kan du spara både din tid och pengar.

Jag brukar ofta berätta om min egen historia till ekonomisk medvetenhet skedde i samma ögonblick som jag köpte min dröm – en vindsvåning. De finansiella erfarenheterna av att hantera den drömmen tog mig till andra drömmar i livet. Jag började läsa litteratur av bland annat Robert Kiyosaki för att lära mig mer om företagande och pengar… Jag började arbeta med affärscoacher istället för att gå nästa utbildning och förkovra mig i att förstå – vad betyder det att bli rik? Hur arbetar rika företagare?. Jag började lära mig försäljning och marknadsföring…. men också de olika nivåerna av företagsutveckling. Allt detta är kunskap som jag borde ha haft för länge sedan.

Detta är inte ett helt ovanligt scenario. Idag finns så mycket information att det största hotet mot entreprenören är att den drunknar i all information på nätet. Istället för att börja precis där du är ser du var andra är och söker göra som dem. Hitta din egen väg, istället för att ta hjälp.

Står du inför att tanken att starta företag eller vill byta branch, så kan jag hjälpa dig att identifiera din unika företagsstruktur utifrån din personlighet. Jag tror att vi alla måste hitta vår egen väg i företagandet och den kommer inifrån dig själv, inte från att följa andra mentorers mallar. Om du vill undersöka vad det skulle betyda att arbeta med mig och hur jag kan hjälpa dig, boka tid här för ett fritt samtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.