Medvetenhet och medvetna kärleksrelationer

Posted on 1 CommentPosted in Medvetenhet, Relationer, Uncategorized

Med medvetenhet så menar vi förmågan till självreflexion. Medvetenhet handlar om att vara en reflekterande människa. Medvetna personer brukar också kallas för ‘sökande’, helt enkelt för att de letar sin nästa utveckling, sitt nästa lärande. Medvetna människor ser livet ses som en process. En process där vi hela tiden lär oss nya saker. Därför kan man […]

Den medvetna entreprenören

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Genom årens lopp har jag samlat på mig kunskap om vad som behövs för att du skall kunna bli framgångsrik som företagare. Det jag ofta möter bland andra entreprenörer är just bristen på kunskap. Många verkar pröva sig fram utan tydligt mål eller strategi hur de ska nå målet. Det här betyder också att många […]

Innovation handlar om att ställa de rätta Varför-frågorna

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

“Det största hotet till innovation och utveckling är intern politik och en kultur som inte accepterar misslyckande och/eller inte accepterar ideer, och/eller inte kan förändra sig.” Det säger Lisa Olsson som arbetar på Länsförsäkringar för att hjälpa dem att tänka nytt kring digital transformation. Hon menar att alla bolag måste hitta sina varför frågor. Jag […]

7 tips för ett lyckligt år

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Hur känner du dig så här in på nya året? Visste du, för oss i den norra delen av hemisfären så har den tredje måndagen i januari, dvs måndagen den 16 januari – den har blivit symbolik med den mest depressiva dagen på hela året. Vill du veta varför? Pskykolgen Dr Cliff Arnall har skapat en vetenskaplig […]