Jante

Jantes fiende är mångfald. Jantes fiende är också du när du hittar din potential. När du hittar ditt medvetna ledarskap. Jante gillar likformighet. Och de som inte sticker ut. Låt oss inte vara sådana. Supporta genom att köpa boken Du och Din Jante: Reseguide i Janteland.  Här är den Jantelåt som skapades av Anders Ekström […]

Jante och mångfald

Motsatsen till mångfald är enfald. Din förmåga att hantera mångfaldens komplexitet är ett uttryck för din öppenhet. Det finns olika perspektiv att betrakta människor – som problem eller resurser. Vad de flesta inte känner till är att många människor inte har samma chanser i vårt samhälle. Som sociolog skulle jag kunna hålla hela föreläsningar om […]

Coaching som metodik och särskild pedagogik

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Coaching, Mångfald, Samhällsutveckling

Coaching kan ses som ett samtal som skapar förändring i människors liv, men coaching kan också ses som en specifik metodik som uppmanar till reflexion, eftertanke, nya insikter och lärande. Coaching har blivit allt vanligare i olika sammanhang, min uppfattning är att det är ett viktigt pedagogiskt instrument i utbildningssammanhang. Hur ett coachande förhållningssätt kan […]

Fridens Hus i Malmö

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Förändring, Ledarskap, Mångfald, Samhällsutveckling

Idag var jag på invigningen av Fridens Hus i Malmö. En mötesplats för ett ekologiskt, socialt, ekonomiskt, kulturellt och existentiellt hållbart Malmö. Initiativtagare till detta är Rebecka Hagerfors som sedan två år tillbaka samlat människor för att bygga förutsättningen och grunden för detta gemensamma rum, ett rum där människor kan mötas utifrån en holistisk grund. […]