Min professionella etik

Som coach är det självklart viktigt att följa coaching etiska regler. Vår branchorganisation heter International Coachfederation. För ett antal år sedan var jag med i dess styrelse som etablerade ett nationellt chapter för Sverige. Jag har varit verksam inom ICF som medlem och utbildare genom att skapa avancerade påbyggnadskurs som blivit godkänd som avancerad fortbildning. […]