Kärlek, lidande och medvetenhet

Posted on Leave a commentPosted in Articles, Blogg, Kärlek

Har kan vi förstå varför kärlek gör ont? Frågan är nästan titel på en bok skriven av Eva Illouz, som gör en sociologisk betraktelse på boktiteln ”Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring” (2015 Bokförlaget Daidalos, Göteborg). Det som som kännetecknar sociologer är att de tar de fenomen som kan ses som de mest individuella […]