Paradigm och samhället

Posted on 1 CommentPosted in Articles, Blogg, Förändring, Överflöd

Vi lever i två olika paradigm. Paradigm är ett sätt att tänka och beskriva världen som innefattar dominerande tankemönster, teorier och forskningsmetoder. Dessa tankar och föreställningar styr vår verklighet. Som sociolog är jag skolad i att tolka och förstå världen från många olika perspektiv. Det intressanta är att det i vårt samhälle har kommit att […]

Hur skapas social förändring?

Posted on Leave a commentPosted in Articles, Blogg, Förändring, Samhällsutveckling

Begreppet ‘social förändring’ är mångtydigt. Som doktor i sociologi är det en av de frågor som intresserat mig. Hur skapas ett samhälle i balans? Hur skapas community? Hur får man människor att känna att de hör samman? Vilka är samhällets utmaningar? Bilden här bredvid är från min resa till Macchu Pichu i Peru. Inkasamhället kunde […]