Kärlek, lidande och medvetenhet

Posted on Leave a commentPosted in Articles, Blogg, Kärlek

Har kan vi förstå varför kärlek gör ont? Frågan är nästan titel på en bok skriven av Eva Illouz, som gör en sociologisk betraktelse på boktiteln ”Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring” (2015 Bokförlaget Daidalos, Göteborg). Det som som kännetecknar sociologer är att de tar de fenomen som kan ses som de mest individuella […]

Paradigm och samhället

Posted on 1 CommentPosted in Articles, Blogg, Förändring, Överflöd

Vi lever i två olika paradigm. Paradigm är ett sätt att tänka och beskriva världen som innefattar dominerande tankemönster, teorier och forskningsmetoder. Dessa tankar och föreställningar styr vår verklighet. Som sociolog är jag skolad i att tolka och förstå världen från många olika perspektiv. Det intressanta är att det i vårt samhälle har kommit att […]

Hur skapas social förändring?

Posted on Leave a commentPosted in Articles, Blogg, Förändring, Samhällsutveckling

Begreppet ‘social förändring’ är mångtydigt. Som doktor i sociologi är det en av de frågor som intresserat mig. Hur skapas ett samhälle i balans? Hur skapas community? Hur får man människor att känna att de hör samman? Vilka är samhällets utmaningar? Bilden här bredvid är från min resa till Macchu Pichu i Peru. Inkasamhället kunde […]