Innovation handlar om att ställa de rätta Varför-frågorna

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

“Det största hotet till innovation och utveckling är intern politik och en kultur som inte accepterar misslyckande och/eller inte accepterar ideer, och/eller inte kan förändra sig.” Det säger Lisa Olsson som arbetar på Länsförsäkringar för att hjälpa dem att tänka nytt kring digital transformation. Hon menar att alla bolag måste hitta sina varför frågor. Jag […]

Lärande organisationer och personligt mästerskap

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Förändring, Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Detta är den tredje artikeln om lärande organisationer enligt Peter Senge. Här skall jag tala om den allra viktigaste komponenten för lärande organisationer, nämligen medvetenheten om det egna personliga ledarskapet. Vad Senge kallar personligt mästerskap. Personligt mästerskap handlar om att vara i sitt medvetna ledarskap. Det handlar om att förstå att livet handlar om att […]

Organisatoriskt lärande, tankemodeller och medvetet ledarskap

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Peter Senge har med sin forskning, lagt grunden till att förstå hur lärande organisationer skapas genom kunskapsprocesser som bidrar till att dess medlemmar kan lära sig nya saker och transformeras. En lärande organisation förstår de fem disciplinerna: 1) personligt mästarskap, 2) tankemodeller, 3) gemensamma visioner, 4) teamlärande, 5) systemtänkande.  Se mitt tidigare blogginlägg som handlade om […]

Organisatoriskt lärande och medvetet ledarskap

Posted on Leave a commentPosted in Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Om vi verkligen vill förstå hur det går att skapa förändring, då måste vi förstå förutsättningarna för organisatoriskt lärande och hur detta hänger ihop i kultiveringen av ett medvetet ledarskap.  Det är först när individerna är medvetna som vi kan börja skapa förändring. Medvetenhet utgör grund för allt växande och lärande, oavsett om det handlar […]

Paradigm och samhället

Posted on 1 CommentPosted in Articles, Blogg, Förändring, Överflöd

Vi lever i två olika paradigm. Paradigm är ett sätt att tänka och beskriva världen som innefattar dominerande tankemönster, teorier och forskningsmetoder. Dessa tankar och föreställningar styr vår verklighet. Som sociolog är jag skolad i att tolka och förstå världen från många olika perspektiv. Det intressanta är att det i vårt samhälle har kommit att […]