Medvetenhet och medvetna kärleksrelationer

Posted on 1 CommentPosted in Medvetenhet, Relationer, Uncategorized

Med medvetenhet så menar vi förmågan till självreflexion. Medvetenhet handlar om att vara en reflekterande människa. Medvetna personer brukar också kallas för ‘sökande’, helt enkelt för att de letar sin nästa utveckling, sitt nästa lärande. Medvetna människor ser livet ses som en process. En process där vi hela tiden lär oss nya saker. Därför kan man […]

Bli en mästare på att hantera kommunikation och relationer

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Kommunikation, Ledarskap, Medvetenhet

Din förmåga att kunna skapa kvalité i relationer handlar om din förmåga att kunna hantera kommunikation, dvs insikten att kunna prata med människor så att de förstår. När jag säger kommunicera så menar jag inte enbart prata med människor. Kommunikation handlar om så väldigt mycket mer. Kommunikation handlar om att kunna lyssna. En skicklig kommunikatör […]

Den medvetna entreprenören

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Genom årens lopp har jag samlat på mig kunskap om vad som behövs för att du skall kunna bli framgångsrik som företagare. Det jag ofta möter bland andra entreprenörer är just bristen på kunskap. Många verkar pröva sig fram utan tydligt mål eller strategi hur de ska nå målet. Det här betyder också att många […]

Innovation handlar om att ställa de rätta Varför-frågorna

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

“Det största hotet till innovation och utveckling är intern politik och en kultur som inte accepterar misslyckande och/eller inte accepterar ideer, och/eller inte kan förändra sig.” Det säger Lisa Olsson som arbetar på Länsförsäkringar för att hjälpa dem att tänka nytt kring digital transformation. Hon menar att alla bolag måste hitta sina varför frågor. Jag […]

Lärande organisationer och personligt mästerskap

Posted on Leave a commentPosted in Blogg, Förändring, Ledarskap, Medvetenhet, Samhällsutveckling, System

Detta är den tredje artikeln om lärande organisationer enligt Peter Senge. Här skall jag tala om den allra viktigaste komponenten för lärande organisationer, nämligen medvetenheten om det egna personliga ledarskapet. Vad Senge kallar personligt mästerskap. Personligt mästerskap handlar om att vara i sitt medvetna ledarskap. Det handlar om att förstå att livet handlar om att […]